75 let Bosansko-hrvaške province Prečistega Marijinega Srca

20. april 2017 - 9:00 -- s. Veronika Verbič

Pisalo se je leto 1929, ko so se sestre iz materne hiše v Mariboru podale na pot v Bosno. Odgovorile so na povabilo bratov frančiškanov in potrebe tamkajšnjega ljudstva. Prva skupnost tam se je oblikovala v Visokem blizu Sarajeva. Že 13 let za tem, leta 1942, sredi vojne, pa je bila tam ustanovljena nova provinca naše kongregacije.

Ko smo se na velikonočni ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah sestre (provincialna predstojnica s. Terezija Tomazin, predstojnica skupnosti v materni hiši s. Majda Tisel, s. Polonca Majcenovič in s. Veronika Verbič) iz Maribora podale v Visoko, smo se zavedale, da je naše potovanje povsem drugačno, kot je bilo leta 1929 potovanje prvih sester v Bosno. Z veseljem smo se odzvale vabilu na praznovanje 75-letnice Bosansko-hrvaške province Presvetega Marijinega Srca. 

Veliko število sester in nekaj domačinov, prijateljev in znancev se nas je zbralo pri slovesni zahvalni sveti maši, ki jo je ob somaševanju bratov frančiškanov tamkajšnje skupnosti daroval p. Jozo Marinčić, provincialni predstojnik frančiškanske province Sv. križa Bosne Srebrene. V nagovoru je med drugim poudaril tudi pomen vračanja vsakega izmed nas k izvirom, na kraje, kjer se nas je dotaknila Božja milost. Za sestre Bosansko-hrvaške province je ta izvor prav Visoko.

Evharističnemu slavju je sledila predstavitev delovanja sester v Visokem ob pomoči fotografij in nekaj besed, nato pa sestrsko-bratsko druženje pri kosilu v tamkajšnjem frančiškanskem konviktu (gimnazija in dijaški dom).

Praznovanje se je nadaljevalo v novem provincialnem središču v Sarajevu, kamor so se sestre s palmami v rokah in skupaj z relikvijami sv. Klare iz starega, nekaj hiš oddaljenega središča, preselile na cvetno nedeljo. V večnamenski dvorani je zbrane sestre pozdravila in nagovorila provincialna predstojnica s. Kata Karadža ter nato vsaki osebno izročila še svežo knjigo „Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije“, v kateri je s. Željka Dramac popisala zgodovino province. Ob tem je vsaka sestra prejela še lep in obsežen rokovnik, v katerega lahko piše svojo »zgodovino«. Temu je sledil ogled novega provincialnega središča.

Praznovanje je doseglo svoj vrh v večernih urah. Ob 18. uri je bila v dvorani frančiškanskega mednarodnega študijskega centra v Sarajevu slovesna in strokovna predstavitev knjige s. Željke Dramac. Pozdravnim in zahvalnim besedam provincialne predstojnice s. Kate Karadža je sledila beseda s. Natalije Palac, zadnje predhodne vrhovne predstojnice naše kongregacije, dr. Marka Karamatića, profesorja iz frančiškanske teologije v Sarajevu, dr. Ivana Šarčevića, prav tako profesorja iz frančiškanske teologiji v Sarajevu,  dr. Joze Džamba in avtorice s. Željke Dramac. Posamezne predstavitve pa so povezovale glasbene točke glasbenikov na violini in klavirju.

Avtorica knjige, s. Željka Dramac, je skozi večletno delo zbrala veliko gradiva, ga povezala v celoto ter obogatila z zgovornimi dokumenti in fotografijami. Delo začenja z izvori naše kongregacije, nadaljuje z razvojem Bosansko-hrvaške province in zaključi z delovanjem province danes.

Praznovanje je bilo izraz globoke hvaležnosti Bogu za dar kongregacije in province ter vsega, kar je Njegova milost po njej podarila Cerkvi in svetu. V nas je poživilo našo istovetnost in nas spodbudilo k življenju karizme naše ustanove tu in sedaj.

Da, Bogu hvala in slava za našo redovno družino in vse njeno delovanje širom sveta. Bogu hvala in slava za to bogato srečanje s sestrami. Bogu hvala za 75 let delovanja Bosansko-hrvaške province.

s. Veronika Verbič 

Na spletni strani naših sester: