Duhovna obnova v pripravi na zlati in biserni jubilej redovnega življenja 2019

30. april 2019 - 20:56 -- s. Mirjam Černigoj

Od velikonočnega ponedeljka do nedelje Božjega usmiljenja (22.-28. april 2019) smo imele v pripravi na naš jubilej redovnega življenja v cistercijanskem samostanu v Stični duhovno obnovo.

Zbralo se nas je osem sester: s. Ozana Gucić, biserna jubilantka in sedem zlatih jubilantk: s. Mateja Mikuš, s. Metoda Šinkovec, s. Danica Vrtič, s. Božena Kržišnik, s. Milka Saje, s. Janja Hameršak in s. Angela Zanjkovič.

Naš duhovni spremljevalec je bil cistercijan p. dr. Nikolaj Aracki. Vsak dan smo imele skupno in osebno molitev, sv. mašo, dva nagovora in osebno branje ter premišljevaje. P. Nikolaj se je v nagovorih osredotočil na tri stebre duhovnega življenja, ki so molitev, branje oziroma študij in delo (ki zajema ljubezen do bližnjega, dela usmiljenja, služenje). Te tri stebre predstavljajo tri osebnosti iz Stare zaveze: Aron – bogočastje, molitev, Mirjam – modrost, preroškost in Mojzes, solidarnost, mana v puščavi. Po krstu smo deležni trojne Kristusove službe: duhovniške, preroške in kraljevske. Prvi kristjani so bili stanovitni v nauku apostolov, molitvi in bratski skupnosti. Vez med temi pa je bilo lomljenje kruha – evharistija. Povabljene smo bile, da razmislimo, kateremu stebru dajemo v svojem življenju prednost. Kam me kliče Bog, katerega od teh stebrov naj utrdim. Pomembno je skrbeti za ravnovesje med vsemi tremi vidiki duhovnega življenja.

V teh dneh nam je veliko pomenilo tudi druženje ob skupni mizi, pogovor, petje, sprehodi in ogled zanimivosti stiškega samostana. Poromale smo v svetišče Matere Božje v Trebnje in na Zaplaz, kjer smo se tudi priporočile bl. Lojzetu Grozdetu.

Zelo smo hvaležne Bogu za te lepe in dragocene dneve skupnega bivanja in molitve. Hvala provincialni predstojnici s. Tereziji Tomazin in svetovalkam, ki so to obnovo organizirale in omogočile, ter vsem sestram, ki so nas v tem času po skupnostih nadomeščale. Bivanje v Stični nam je obogatilo tudi izjemno gostoljubje in pozornost, ki smo ju bile deležne od patrov in bratov cistercijanov. Za vse to Bogu hvala!

s. Angela Zanjkovič