Pokojna s. Darinka Bajec

23. januar 2017 - 23:34 -- s. Urša Marinčič

V sredo, 18. januarja, zjutraj je tiho odšla v večnost s. Darinka Bajec. Zelo je častila sv. Jožefa in Gospod je prišel ponjo prav v sredo, ko se mu še posebej priporočamo.

S. Darinka – s krstnim imenom Marija Vislava – se je rodila 28. maja 1924 v Skriljah na Vipavskem. Že zelo zgodaj je zaznala Božji klic. K šolskim sestram je prišla leta 1935. Njena priprava na redovni poklic se je zaradi druge svetovne vojne zavlekla vse do leta 1944, ko je 15. avgusta začela noviciat. Prve zaobljube je naredila 16. avgusta 1945 v Marijanišču v Ljubljani, večne pa 8. septembra 1953 v Grottaferrati pri Rimu.

Po noviciatu je bila v Marijanišču v Ljubljani nadzornica v internatu. Po dveh letih je prišla v Repnje, kjer je bila v pomoč v samostanski hiši in na polju. Od leta 1949 do 1957 je svoj dar za umetnost izpopolnjevala najprej na Šoli za umetno obrt v Ljubljani in potem na Akademiji uporabnih umetnosti v Beogradu. Nato je odšla na enoletno izpopolnjevanje v Stuttgart. Ko se je vrnila v domovino, je bila dve leti profesorica na Šoli za umetno obrt v Ljubljani. Kot štipendistka Unesca se je izpopolnjevala v Franciji, Nemčiji in Italiji. Imela je številne razstave keramike po vsem svetu. Izpopolnjevala se je tudi v izdelovanju mozaikov. Najbolj znano delo so gotovo po Vurnikovih načrtih narejeni mozaiki na brezjanski baziliki in kapelica Marije Pomagaj v atriju. Njeni mozaiki krasijo številne cerkve, kapelice in nagrobne spomenike ter privatne hiše. Kasneje se je posvetila reliefom in modeliranju jaslic, kar je zahtevalo večjo delavnico. Zato se je po dvajsetih letih bivanja v Radovljici leta 1984 z dovoljenjem predstojnic preselila v rojstno hišo v Skriljah, kjer je skupaj s s. Pavlo nadaljevala svojo umetniško pot. Pred dobrimi petimi meseci je prišla v skupnost na Brezjah, kjer je z veliko hvaležnostjo sprejemala pomoč sester.

S. Darinka je bila širokosrčna, preprosta in plemenita žena. Razdajala se je vsakemu, s katerim se je srečala. Gospodu je posvetila vse svoje življenje in mu 72 let sledila v redovnem poklicu z umetniškim ustvarjanjem. Naj sedaj uživa v večni lepoti.

Pogreb je bil v soboto, 21. januarja, na Brezjah ob somaševanju več duhovnikov, veliki udeležbi šolskih sester in župljanov iz rojstne župnije Kamnje.