Provincialni delovno-volilni kapitelj

12. november 2017 - 18:39 -- s. Polonca Majcenovič

Repnje, od 9. do 12. novembra 2017

Od četrtka, 9. novembra, zvečer do nedelje, 12. novembra 2017, opoldne smo v Repnjah v Domu matere Margarete obhajale izredni kapitelj mariborske province. Kapitelj je bil v prvi vrsti sklican zaradi izpraznjenega mesta provincialne svetovalke, ko je bila dosedanja svetovalka s. Vida Tomažič na vrhovnem kapitlju v Assisiju julija letos izvoljena za namestnico vrhovne predstojnice. Poleg volitev smo nadaljevale delo lanskega provincialnega kapitlja in se posvetile nekaterim aktualnim zadevam v provinci.

Prvi večer je bil na vrsti uvod v delo kapitlja. V petek dopoldne nas je zelo nagovorila s. Polonca Majcenovič v svojem povzetku razmišljanja s. Natalije Palac na letošnjem vrhovnem kapitlju o karizmi. S. Veronika Verbič je predstavila predavanje pravnika cistercijana p. Sebastiana Paciolle – prav tako na vrhovnem kapitlju – o pravni ureditvi kongregacije oz. pogojih za ustanovitev oz. ukinitev neke province. Popoldne je provincialna predstojnica s. Terezija Tomazin spregovorila o stanju v naši provinci.

V soboto smo si najprej vzele čas, da smo se v osebnem delu in nato v skupinah ustavile ob nekaterih aktualnih temah in izzivih za prihodnost in se o tem pogovarjale še vse skupaj. Dotaknile smo se vprašanja o začetni vzgoji. Obravnavale smo tudi nekatere člene iz naših Statutov.

V nedeljo so bile najprej na vrsti volitve nove provincialne svetovalke. Po branju iz naše zakonodaje, pogovoru in molitvi smo za svetovalko izvolile s. Mihaelo Berčon. Sledilo je glasovanje o spremembi členov Statutov in ovrednotenje kapitlja.

Med kapitljem nas je močno povezala vsakdanja sv. maša, skupna in osebna molitev ter adoracija, sproščeni pogovori med odmori in obroki. Razpoloženje na kapitlju je bilo veselo, živahno, odprto, domače, sodelovanje zavzeto, odgovorno … Bogu hvala! Vse milosti je dopolnil še predčasni prihod sv. Miklavža, ki nas je razveselil s pozornostmi in res prijetno presenetil.

Čutile smo vetje Svetega Duha. Čutile molitev sester, za kar smo zelo hvaležne. Naj nas vse še naprej podpira priprošnja matere Margarete in naših pokojnih sester. Z zaupanjem in pogumom gledamo v prihodnost, saj smo v Božjih rokah.

s. Mira Rožanc

Fotografije: s. Metka Vrabič in s. Polonca Majcenovič