Provincialni kapitelj

Sestre mariborske province bomo od 24. do 31. oktobra 2019 v Repnjah obhajale redni delovni in volilni provincialni kapitelj. Prisluhnile bomo raznim poročilom, razmišljale o aktualnih zadevah, pripravile smernice za naprej in izvolile novo provincialno vodstvo.

Naš kapitelj sestre priporočamo v molitev.