RAZPIS DELOVNEGA MESTA

Kongregacija šolskih sester, Repnje 27, 1217 Vodice razpisuje delovno mesto gospodinjske/-ga pomočnice/-ka. Zaposlitev je za določen čas s poskusnim delom 3 mesece.

V prijavi naj zainteresirani kandidati pošljejo svoj življenjepis, kopijo dokazil o izobrazbi in delovnih izkušnjah ter motivacijsko pismo, v katerem pojasnijo svoj interes za delo pri šolskih sestrah v Repnjah.

V razpisu bomo upoštevale vse prijave, ki jih bomo prejele do 31. 7. 2019. Prijave lahko zainteresirani kandidati pošljejo na naslov: s. Metka Vrabič, Repnje 27, 1217 Vodice.

Začetek delovnega razmerja je 1. 9. 2019.