Seminar Božje besede v Mariboru in Repnjah

13. februar 2017 - 9:57 -- s. Polonca Majcenovič

V soboto, 4. februarja 2017, smo se zbrale sestre v Mariboru, v materni hiši, na seminarju Poklicani v občestvo, ki ga je vodil g. Maksimiljan Matjaž. Največ nas je bilo iz Maribora, pridružilo pa se nam je tudi nekaj sester iz drugih skupnosti. Predavatelj nas je v seminar povabil s Pavlovim razmišljanjem o zavezovanju volovega gobca: "V Mojzesovi postavi je namreč pisano: Ne zavezuj gobca volu, kadar vrši žito. Pa je Bog res za vole v skrbeh? Mar ne govori predvsem o nas? Da, zaradi nas je bilo zapisano, da mora orač orati v upanju in mlatič upati na delež« (1 Kor 9,9-10). Tudi zaradi predavateljeve gorečnosti in prepričljivosti smo se ponovno globoko zavedle, kako pomembna je Božja beseda za naše življenje. Bog nam jo je dal »za nas«. Od poklicanosti nas življenjska pot vodi v življenje s Kristusom, ki nas je poklical. Naša vsakodnevna hrana na tej poti je prav Božja beseda, ki nam razodeva Božjo podobo. Moramo se zavedati KDO je tisti, ki nam govori, in KOMU odgovarjamo. ON nas mora zanimati.

Seminar je bil preplet razlage Božje besede, navezovanja na odnos papeža Frančiška do Božje besede in razmišljanja kaj vse to pomeni za naše vsakdanje osebno in skupnostno življenje. Prav slednje je zelo pomembno, ker Božjo besedo poslušamo kot Kristusovo telo, udje enega telesa. Po vsem, kar smo slišale in se pogovarjale druga z drugo, nas je Kristus vznemirjal, kar ni nič novega. On takšen je, kliče nas iz sebe v občestvo, in ve, da nas bo osrečevalo samo pristno evangeljsko življenje.

Poslovile smo se s prošnjo, da bi si upale sprejemati navdihe Duha.

s. Polonca Majcenovič


Približno 35 sester se nas je v soboto, 11. februarja 2017, zbralo v Repnjah na seminarju o Božji besedi oziroma z Božjo besedo, ki nam jo je na strokoven, a obenem prijeten in preprost način približal prof. dr. Maksimilijan Matjaž. Z zanimanjem in navdušenjem smo sprejemale njegovo razlago, saj je bilo čutiti, da je z Besedo domač in jo je premišljeval in v svojem življenju iz nje živi. To nas je nagovorilo in prepričalo.

Prof. Matjaž nas je spodbujal, da bi dnevno Božjo besedo premišljevale zvesto in z veseljem. Kaj danes ta Beseda sporoča meni, kaj meni Jezus govori. Pomembno je, da sem s to Besedo, da jo počastim, ji dam prostor v dnevu. Njegova Beseda naj zaživi v meni. Bog ne želi, da bi mi sami iz sebe nekaj naredili, temveč samo to, da bi se posvetili Božji besedi, ki nas lahko spreminja. Da bi Beseda vse »prekvasila«, vse, kar se nam v življenju dogaja, kajti ta Beseda najde vedno novo obliko, vsebina pa ostaja ista. Evangelij oznanja veselje in ko se evangelij oznanja, je to veselje.

»Bog nam vedno prihaja naproti. 'Težave' ima samo z egoisti, s tistimi, ki želijo vse rešiti sami in imajo odgovore na vsako vprašanje,« je med predavanjem izrekel predavatelj.

Povabljene smo bile, da bi tudi me sedle po tleh kakor učenci in delile »kruh«. To je občestvo. Mi se nasitimo le, če smo drug z drugim. Tako se bomo začutile, da smo … In le tako mi darujemo tisto, kar imamo – sebe.

Še veliko lepega smo doživele, gradile občestvo na preprost način in si v sedmih manjših skupinah delile »kruh«, svoje življenje, svoje misli, sebe.

Predavateljeve besede bodo odmevale v nas in veselje nad Besedo nas je spodbudilo k temu, da nas mora Božja beseda voditi in mi moramo svoje življenje prepoznati v Božji besedi.

V popoldanskih urah smo končale srečanje. Hvaležne za ta seminar želimo, da bi nam bilo kaj takega še kdaj omogočeno. Želimo se prepustiti Božji besedi, da nas vsak dan preseneti in da Božji Duh v nas kliče: »Aba, Oče!«.

s. Maja Ahčin