Simpozij: Mati Margareta in šolske sestre

Maribor, Strossmayerjeva 17

 

8.00               Sv. maša v cerkvi materne hiše

9.15–10.00     Otvoritev simpozija in pozdravni govor

10.10–10.30    Karel Gržan: Po Jezusovem zgledu naklonjene/sklonjene k ljudem v stiskah življenja

10.30–10.50    Vinko Škafar: Sveti Frančišek in šolske sestre                                          

10.50–11.10    Aleš Maver: Časi Margarete Puhar ‒ cerkveno in kulturno ozračje na Štajerskem v drugi polovici 19. stoletja

11.10–11.30    Avguštin Lah: Teološko in duhovno obnebje Konstitucij šolskih sester v Mariboru

11.30–11.45    Odmor

11.50–12.10    Polonca Majcenovič: Spomini šolskih sester           

12.10–12.30    Sonja Bezjak: V kakšnih družbenih okoliščinah je živela in delovala Margareta Puhar?

12.30–12.50    Stane Granda: Skrb za šolanje ženske mladine

12.50–13.10    Bogdan Kolar: Šolske sestre med slovenskimi izseljenci v Egiptu                   

13.10–13.30    Matjaž Klemenčič, David Hazemali: Delovanje slovenskih  frančiškanov v ZDA s posebnim pogledom na etnično šolstvo med Slovenci v ZDA

13.30–13.40   Odmor

13.40–14.00   Marko Jesenšek: Margareta Puhar in slovenski (učni) jezik

14.00–14.20   Fanika Vrečko: Margareta Puhar in šolstvo med obema vojnama         

14.20–14.40   Polonca Šek Mertük: Molitev v življenju Margarete Puhar     

14.40–15.00   Nina Ditmajer: Frančiškanska knjižnica v Mariboru