Srečanje pastoralne skupine

12. februar 2019 - 15:46 -- s. Polonca Majcenovič

Tokrat smo se zbrale na sam kulturni praznik, 8. 2. 2019, v Repnjah. V želji, da bi gradile trdnejše sestrske odnose, medsebojno spoštovanje in sodelovanje, smo povabile medse kapucina br. Jakoba Kunšiča. Spregovoril nam je o vidikih bratstva (sestrstva), ki so nas povabili v razmišljanje o nas samih. Srečale smo se z bratstvom v Svetem pismu in seveda s sv. Frančiškom in njegovim pogledom na bratstvo. Br. Jakobu smo prisluhnile in se na podlagi slišanega pogovarjale in v molitvi prisluhnile Božjim vabilom ter izzivom, da bi živele sestrstvo na še bolj pristen, zares evangeljski način.

Prvi del je bil izhodišče za pogovor o pastoralnih dejavnostih in načrtovanju le-teh. 

Oba dela srečanja, prvi in drugi, sta bila bogata in nagovarjajoča. Zares lepo je biti skupaj in skupaj ustvarjati dobro in lepo za Božje kraljestvo.

s. Polonca Majcenovič