Srečanje Pastoralne skupine ob vizitaciji vrhovne predstojnice s. Klare Šimunović

28. september 2018 - 21:27 -- s. Polonca Majcenovič

V sredo, 26. 9. 2018 smo se sestre Pastoralne skupine srečale v Repnjah na našem prvem srečanju. Pridružila se nam je tudi s. Klara Šimunović, vrhovna predstojnica, ob vizitaciji mariborske province. Zbralo se nas je 15 sester.

Srečanje smo začele z molitvijo za različne namene. Potem pa smo si povedale, kako smo in s čim prihajamo na srečanje. Vsaka je prinesla en utrinek poletja v konkretni obliki – s predmetom, npr. svinčnikom, nahrbtnikom, listom… Začutile smo bogastvo poletnih dejavnosti in se obogatile med seboj.

Sledil je pogled na našo pastoralo v petih sklopih:

  • dijaški in študentski dom,
  • gospodinjski tečaji,
  • kateheza, Frama in Frančiškovi otroci,
  • duhovne vaje v različnih oblikah,
  • terapevtsko delo.

Sestre smo si med seboj izmenjevale svoj pogled na delo, v katerem smo se prepoznale. Usmerjale pa so nas tri točke:

  1. kje vidim pomen svojega poslanstva,
  2. kje vidim povezavo svojega poslanstva z našo karizmo – klic ubogih,
  3. kakšni so izzivi za naprej.

V popoldanskem delu smo začrtale pot letošnji akciji »Pojdite na obrobja«, kjer bomo po regijah obiskale ali povabile k sebi ljudi na obrobju. Pregledale smo še letni načrt dela, ki nas bo usmerjal v letošnjem letu in že je bila tu 15.00, ko je prišel k nam v goste g. Marjan Peklaj. Povabile smo ga, da nam predstavi lepoto in smisel odpustka ob jubilejnem letu, ki je pred nami. Zelo se je potrudil in osvetlil zgodovino podeljevanja odpustka ter današnjo prakso. S. Klara Šimunović pa nam je z vidika prošnje vrhovnega sveta na kongregacijo v Rimu osvetlila to milost, ki nam je dana v tem letu. Želela je, da bi se navdušile zanjo in povabile tudi druge, da sprejmejo ta Božji dar.

Čas je hitro tekel in srečanje se je prevesilo v ciljno strmino, ki smo jo zaključile z refleksijo in molitvijo za vse nas in tiste, h katerim smo poslane.

Bogu hvala za bogat in poln dan, dan srečevanja in ustvarjanja, spoznavanja in poglabljanja. Naj rodi bogate sadove!

s. Mirjam Černigoj

Fotografija: s. Urša Šebat