Za ohranitev delovnega mesta in popravo krivice

13. september 2018 - 22:37 -- Anonymous
Iskreno prosim za molitev, da se z Božjo pomocjo uredijo težave moje hčere. Dobri Bog, daj ji moč in vero v pravičnost, da ohrani delovno mesto.