Mariborska provinca Brezmadežnega Spočetja

Sveta Marija, Mati božja, ohrani mi otroško srce, čisto in bistro kot gorski izvir; izprosi mi preprosto srce, ki ga žalost ne napoji; srce, velikodušno v dajanju, nežno v sočustvovanju; zvesto in plemenito srce, ki ne pozablja delati dobro in se ne jezi zaradi zla. Daj mi blago in ponižno srce, srce, ki ljubi, a ne ...

In kjerkoli so ali hodijo po svetu, naj se ne prerekajo in prepirajo in naj ne sodijo drugih. Rajši naj se kažejo vesele v Gospodu, vedre in spodobno prijazne. In naj pozdravljajo: Gospod naj ti da mir!

Vodilo V,20

Hvaljen, moj Gospod,
v naši sestri smrti,
ki ji nihče v življenju ne uide.
Gorje njim,
ki umrjejo v smrtnem grehu,
a blagor njim,
ki počivajo v tvoji najsvetejši volji,
zakaj druga smrt
jim ne bo mogla storiti žalega.

Sv. Frančišek, Hvalnica stvarstva

Delo je naraščalo ... in klicalo po vedno večjem številu sester ... Občasno so prišle sestram na pomoč ... dekleta, ki jih je z osebno domačnostjo pridobila s. Margareta. Nekatere teh pomočnic so ... želele postati redovnice. Niso pa želele iti v Algersdorf, marveč ostati v Mariboru.

Po sledeh m. Margarete,
Prošnja za pomoč v Algersdorf

Duhovno spremljanje

FO in FRAMA