Korsunskaya

Na tej ikoni se Materino in otrokovo lice nežno dotikata. Napis v grščini pomeni »Božja mati«. Na njeni glavi in ramenu tri blesteče zvezde izražajo da je bila devica prej, med in po rojstvu svojega Sina. Pozlačena Otrokova tunika pomeni, da je v Njem vse svetlo. On je po definiciji Nicejskega koncila: »Bog od Boga, Luč od Luči, pravi Bog od pravega Boga«.

Jezus poskuša ujeti materin pogled, a ona se ne odzove. Zre preko Njega kakor da bi se bila izgubila v svojem razmišljanju.

Prototip Korsunskaye naj bi prinesel princ Vladimir Veliki l. 988 iz Chersonesusa, pomembnega bizantinskega mesta ob Črnem morju.

»Otrok, ki je bil v svojem usmiljenju ovit v povoje, je bil v svojem veličastvu odet v duhovniško in preroško oblačilo. Simeon ga  je  namreč oblekel v ta oblačila in ga dal njej, ki  ga je ovila v povoje. In ko ga je starec izročil materi, je skupaj z njim  izročil duhovništvo, in ko ji je prerokoval glede njega – ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih – je z njim  izročil tudi preroštvo. (…) Ko je bil darovan v templju, je bil odet v preroštvo in v duhovništvo in ob izstopu je nosil čistost duhovništva na svojih udih in preroške besede na svojih čudovitih ušesih. ko je namreč Simeon prerokoval o njem, je preroštvo takoj vstopilo v Otrokov sluh« (Efrem Sirski).