Ljubljana, provincialna hiša

Strmi pot 4, 1000 Ljubljana
01/231-80-77
e-naslov

V provincialni hiši živijo: s. Veronika, s. Mira, s. Ivana, s. Benjamina, s. Cirila in s. Mirjam.

Skupnosti na Strmem potu pripada tudi s. Vida, ki je vrhovna namestnica v Rimu.

Leta 1987 smo kupile že urejeno hišo za provincialno središče mariborske province. Čez šest let smo pozidale še nov del s hišno kapelo, ki je posvečena Kristusu Kralju.

Naša provincialna hiša je središčna skupnost province. Namenjena je vodenju province in za srečanja sester. Zato je skupnost zelo spremenljiva. K nam prihajajo po opravkih in službenih dolžnostih sestre iz drugih hiš province. Tako nas je včasih več, včasih manj, zgodi pa se tudi, da pustimo doma le "varuha".

Rade smo skupaj, srečujemo se pri molitvi in skupni mizi trikrat na dan, sicer pa opravljamosvoje dolžnosti: administrativne, gospodinjske, vrtnarske, študijske, vzgojne itd.

Hvaležne smo za ugodno lokacijo na grajskem griču, kjer nas obdaja zelenje, imamo dobre sosede in center mesta ni daleč.