Razodetje

«Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti« (Mt 3,13).

Ikona se imenuje Teofanija, kar pomeni Božje razodetje. Gre za  prvo prikazanje Svete Trojice v evangeliju. Sveti Duh se je spustil z nebes kot golob, Sin je sklonil glavo, da bi ga oblila voda iz Janezovih rok in zaslišal se je Očetov glas: »»Ta je moj ljubljeni Sin nad katerim imam veselje« (Mt 3,17). Drug pomemben vidik Jezusovega krsta v Jordanu je, da je s tem, ko je bil deležen judovskega običaja očiščevanja, postavil zakrament krsta kot vstopno mesto v krščansko skupnost. 

V ikoni lahko vidimo križ,v središču katerega je Kristus. Vertikalna površina spominja na vode, nad katerimi je vel Duh božji (1 Mz 1,1). Na vrhu ikone je modra površina: »In videli so Izraelovega Boga; pod njegovimi nogami je bil nekakšen tlak iz safirja, tako čist kakor sámo nebo«, iz katere se spušča slap Božje svetlobe. Horizontalno je predstavljen Kristus, ko prihaja iz nebeškega sveta, ki ga predstavljajo angeli. Vstopa v reko Jordan in se približuje človeškemu svetu, ki ga predstavlja zadnji prerok stare zaveze, Janez Krstnik.

Drevo s prislonjeno sekiro predstavlja Boga, ki prenavlja svoje ljudstvo. Janez Krstnik je v Judejski puščavi oznanjal spreobrnjenje (prim. Mt 3) in med drugim povedal: »Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj« (Mt 3,10). S podobnimi besedami nas opominja Jezus v svojem govoru na gori, ko spregovori o dobrih in slabih sadovih (prim. Mt 7,19).

Gore so usmerjene h krogu, v katerem je Sveti Duh, ki oznanja odpuščanje grehov in Božjo milost. Ozadje ikone nas torej usmerja k bistvenemu.

 Ribe so prvim kristjanom simbolizirale Kristusa. Grške črke besede riba ἸΧΘΥΣ (Ichtus ali Ichtis) so akrostih, ki v prevodu pomeni Jezus Kristus, Božji Sin, Odrešenik.

Vsaka črka grške ihtis pomeni prvo črko nove besede, in sicer:

  • jota (i) je prva črka besede Iēsous (Ἰησοῦς), grško za Jezus.
  • hi (h) je prva črka besede Khristos (Χριστóς), grško za "Kristus" ali "maziljeni".
  • theta (t) je prva črka besede Theou (Θεοῦ), kar pomeni Božji, rodilnik grškega Θεóς, Theos, "Bog".
  • ipsilon (u) je prva črka besede huios (Υἱός), grško za sin.
  • sigma (s) je prva črka besede sōtēr (Σωτήρ), grško za odrešenik.

Tri ribe nas spomnijo na Sveto Trojico: tri osebe - Oče in Sin in Sveti Duh, en sam Bog.

 Trije angeli so pripravljeni služiti Jezusu. Roke imajo zavite, kar v bizantinskem svetu pomeni posebno spoštovanje. V evangeljski pripovedi o krstu angelov ni, vendar krst sledi skušnjavam v puščavi, kjer so po štiridesetih dnevih angeli stregli Jezusu: »Tedaj ga je hudič pustil, in glej, angeli so pristopili in mu stregli« (Mt 4,11). Njihova drža nas usmeri k Jezusu.

 Janez polaga svojo desno roko na Jezusovo glavo. To predstavlja Jezusovo človeškost. Svojo levo roko usmeri proti nebu, kar pomeni Jezusovo božanskost.

 Kristus stoji sredi Jordana s sklonjeno glavo. Njegova desna roka blagoslavlja vodo, ki je bila za Jude simbol smrti. Ampak Pavel nas opomni: »Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja« (Rim, 6,3-4). Jezus je s svojim blagoslovom vodo spremenil v simbol rojstva v novo življenje.

 V Jezusovi avreoli, svetniškem siju, so grške črke omikron, omega in nu, kar izgovorimo »ho on«. Pomenijo »on, ki je« ali »bivajoči» (Raz 1,8). Mojzes je na gori vprašal Boga kaj naj reče ljudstvu kdo je. Odgovoril mu je: »Jaz sem, ki sem« (2 Mz 3,14). Prevod iz grščine se glasi: »Jaz sem bivajoči«.

Opis ikone:

Velikost: 23,5 X 31 cm

Podlaga: les. Ozadje in avreole: zlato. Jajčna tempera.

Junij 2010