Škof Anton Martin Slomšek

"Tako se bo prva redovna ustanova za vzgojo mladine v lavantinski škofiji morala smatrati kot delo knezoškofa Slomška, kar bo vsekakor najlepši in za njega tudi v večnosti nad vse tolažilen spomenik, ki mu ga bo na njegovem grobu postavilo hvaležno Društvo gospá." (F. Kosar)

 

Obširnejši življenjepis škofa Slomška