Sveta Trojica

Tam, kjer srce govori srcu, se rodi molitev. V tem svetem iskanju se nam razodene skrivnost treh angelov, ki sedijo pod Mamrejevim hrastom in sprejemajo gostoljubnost Abrahama in Sare. V središču ikone je Kristus, na levi strani je Oče in na desni Sveti Duh. Očetova desnica blagoslavlja, pošilja Svetega Duha. Sveti Duh se najbolj sklanja, ko izliva Očetovo ljubezen v človekovo srce. Simbolika Mamrejske ikone je zelo bogata. V razlagi p. Špidlika se me je še najbolj dotaknil prav zadnji del, opis upodobitve keliha. Na mizi je kelih z jagnjetovo glavo, gre za praznik judovske velike noči, osvoboditve iz sužnosti. In katera je moja in tvoja sužnost iz katere bi se morala osvoboditi? Zgrešena podoba Boga, kadar beživa pred Njim in zaupava sama vase. Iz tega sledi zaskrbljenost, zagledanost vase ter nesposobnost ljubiti drugega. Zato namesto prvega Mojzesa pride drugi Mojzes – Kristus, namesto žrtvenega jagnjeta pri Jagnje. Na ikoni  je še en kelih, ki  ga  zarisujeta zunanja angela (Oče in Sveti Duh),  med katerima je resnično Jagnje, Jezus Kristus. Njegova žrtev podobno kakor je voda Rdečega morja oprala sledove suženjstva, izmiva zgrešeno podobo Boga. V antiki so bile krstilnice oblikovane v podobi keliha. Krst namreč osebo ponovno pripelje v Božje srce. V SRCU NAŠEGA BOGA JE LJUBEZEN, KI SE ŽRTVUJE. Bog pa ni mogel preprosto reči: »Jaz sem ljubezen«. moral je priti v goste, da bi se človek odprl in tako izkusil, da je v srcu našega Boga ljubeča žrtev.

Andrej Rublev leta 1425 te ikone ni napisal predvsem z namenom, da bi s svojimi brati menihi delil sadove svoje kontemplacije, ampak ker je želel da bi bratje po tej ikoni ostajali v srcu  z Bogom ne glede na okoliščine. Če se ustavimo pred ikono v molitvi, lahko izkusimo ljubeč pogovor med tremi Osebami pri mizi. Henry Nouwen opisuje svojo izkušnjo dolgih ur sedenja pred to ikono. Prestajal je težko življenjsko obdobje, ko je bila ustna molitev zanj prezahtevna. Napolnjeval  ga  je  strah in obup. Zgodilo se je, da so se dolge ure pred ikono počasi spremenile v molitev. Polegel se ne notranji nemir in začelo se je iskanje ljubezni, ki je ta svet ne more ogroziti ali uničiti. V tej notranji hiši ljubezni Svete Trojice smemo prebivati ne glede na to kdo smo in kakšno je naše poslanstvo.

Po Ikoni Rubleva se nam razodeva Božja lepota. Nudi nam predokus nedojemljive Lepote.

Povzeto po: H. Nouwen, Contempla la belezza del Signore; T. Špidlki. M. I. Rupnik, Pričevanje svetih ikon

Opis ikone:

Velikost: 35 X 41 cm

Podlaga: les. Ozadje in avreole: zlato. Jajčna tempera.

November 2011