Tukaj sem, pošlji mene!

Besede preroka Izaija (Iz 6,8) nam predstavijo bistvo našega poslanstva in delovanja v Cerkvi in družbi. Gospod nas kliče, da bi živele Jezusov evangelij v skupnosti in ga tudi oznanjale vsem h katerim smo poklicane. Najprej same hodimo po učni poti življenja, da bi mogle kot vzgojiteljice biti z drugimi.

Kakšne so dejavnosti, kjer to uresničujemo? Od prihoda prvih sester v Maribor leta 1864 do sedaj so naše dejavnosti usmerjale, prebujale in ohranjale potrebe ljudi in razmere v Cerkvi in družbi. Nanje smo poskušale biti pozorne. To je tudi razlog mnogih dejavnosti, ki smo jih in jih še opravljamo.

Vzgojno in šolsko izobraževalno delo, predvsem z revnimi otroki, kateheza in pastoralno delo je bilo na prvem mestu že od vsega začetka.

Sestre se v letih po II. vatikanskem koncilu želimo vrniti h koreninam ne samo pri naši duhovnosti, ampak tudi v dejavnostih. Po zgledu naše ustanoviteljice in prvih sester želimo biti z ubogimi. Uboštvo pa ima danes več obrazov, ne samo materialnega.